Избор на образование или работа – мисия възможна

 

Ежедневно в живота си сме изправени пред най-различни избори: Как да се облека днес? Какво да ям за закуска? Да се запиша ли на нов курс по пилатес? Тези избори, макар и да ни предизвикват главоболия, рядко имат значими последствия.

 

Но понякога заставаме на някой важен житейски кръстопът и трябва да вземем решение, което ще се отрази на живота ни през следващите години. За съжаление няма универсално решение за всички. Всеки човек си е индивидуален и затова подобни решения трябва да се вземат осъзнато, като се събере възможно най-много информация. Често се налага да помагаме и най-близките си хора при взимането на важни решения, като избора на училище или университет на детето или неговия първи стаж. Напоследък текат много информационни кампании, които ни уверяват в ползите на професионалното образование. В същото време сме наясно че професиите, за които ще се изисква висше образование, стават все повече. Бакалавърската степен е все по-търсена от работодателите, дори само като „знак“ за придобити определен набор от социални умения. А те ще са ни необходими, защото ще се налага да работим все по-дълго и да учим през целия живот, за да сме конкурентни на пазара на труд.

 

Както вече стана ясно, универсално решение няма, но би ни било полезно да разберем какво ни харесва и какви са поне средносрочните ни житейски цели. Ето тук кариерното ориентиране може да бъде много ефективно решение и често да спести доста ресурси.  Дали ще се срещнем с кариерен консултант или ще използваме някой от все по-достъпните онлайн ресурси, за да разберем важни неща за себе, е въпрос на личен избор. За да се създаде реалистичен план за действие, е важно да се проучат и тенденциите на пазара на труд. Това е една от основните теми, по която кариерните консултанти могат да се  полезни, както и други специалисти, познаващи пазара на труд и образование. Подобни проучвания могат да се направят самостоятелно и онлайн, но се изискват задълбочени умения за търсене и анализиране на информация. За съжаление младите хора трудно се справят с подобни задачи, защото не умеят да разграничават достоверната от недостоверната информация, а също така често не могат да анализират статистически данни, осбенно в случаите, в които те са представени в във табличен или графичен вид. 

 

В заключение да видим малко световни прогнози как ще се развива пазара на труд. Всички сме свидетели на това, как технологиите  динамично променят пазара на труд, как много професии се автоматизират, а нови възникват ежедневно. Според прогнозите на Департамента по труда на САЩ, 65% от учениците на 15-17 ще имат професии, които днес все още не съществуват. Все повече в света на труда ще се цени не дипломата, а опитът и уменията, които хората притежават, способността им да придобиват нови знания и да се адаптират към променящите се изисквания на работното място.  Съществуват някои ясни тенденции, които всеки може да има предвид, когато търси работа или образование. Застаряването на населението ще увеличи търсенето на услуги за възрастни хора, а новите технологии ще доведат до роботизиране на повечето рутинни дейности. Хората обаче ще бъдат незаменими в професиите, които изискват вземане на решения, преценка на ситуацията и креативните, творчески дейности. Ще се търсят служители с разнообразни умения и интердисциплинарни познания, които имат новаторско и предприемаческо мислене, ориентирано към търсене на решения. Професиите, свързани с грижа за човека – в областта на храненето, здравеопазването,  образованието, психологията, грижите за възрастни хора – ще се радват на голямо търсене. Същото се отнася за професиите в областта на информационни технологии и програмирането, научно-изследователска работа, инженерството и математиката, които ще са професиите на 21 век. Климатичните промени ще дават отражение и върху икономическите сектори, като зелените професии, свързани с чисти технологии, възобновяема енергия, устойчиво развитие, рециклиране и пр. ще бъдат във възход. Във все по-глобализиращия се свят високо ценени ще бъдат чуждоезиковите умения и междукултурни познания. За наша радост, голямата част от тези знания и умения могат да бъдат придобити не само в университета, но и самостоятелно, както и чрез различни курсове, в рамките на целия живот. За да направиш информиран избор трябва да си проучил добре различните възможности и необходимите ресурси за тяхната реализация.  

 

И последно – нищо фатално няма да се случи, ако не успееш от първия път, но това е важен урок за бъдещето. А също така, това е и една нова възможност, от която можеш да се възползваш. Има различни пътища, по които да стигнеш до целта си и те минават през теб самия – през усилията, които полагаш, през уменията и знанията, които натрупваш, и през мотивацията ти. Тези и още много други данни за пазара на труд могат да се намерят на сайта на проект Пътешественик в бъдещето на Фондация на бизнеса за образованието.   

 

 

 

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!