Профил

Гергана Раковска
Гергана Раковска
Текуща / последна позиция
Председател
Текуща / последна компания
ФБО
Моите HR области
Организационен дизайн 5
Общa темa 51
Натрупани точки
56
Публикации
08 февруари 2017

Професиите на бъдещето

Близо 80% от десетгодишните, сред които и моята дъщеря, ще имат професии, които днес все още не съществуват.
10 февруари 2017

Кариерното консултиране в България

Кариерното консултиране се използва като ефективен инструмент за планиране на професионалния път, намаляване на младежка безработица, създаване на възможности за предприемачество, баланс между личния и професионалния живот.
14 февруари 2017

Kариерa в обществото на XXI век

Кариерно ориентиране