Сертификати

Професионалните стандарти и сертифициране по управление на човешки ресурси на Българската асоциация по управление на хора са съобразени с регионалното законодателство, икономическите специфики и международните практики. Сертификатът от БАУХ е доказателство за професионална призната компетентност, а сертификационният процес е базиран на 10 професионални стандарта, включващи Планиране и подбор на човешките ресурси, Учене и развитие на таланти, Трудово представяне и възнаграждения, Лидерство, Ангажираност на служителите, Организационен дизайн и др.

CIPD е основният професионален орган за акредитиране и отпускане на професионалните HR квалификации във Великобритания. Професионалните квалификации на CIPD са търсени от работодателите и извън Великобритания и вървят ръка за ръка с членството в CIPD, като обединявайки образователните ресурси и подкрепа, цели да постигне максимален ефект. 

Сертификатите SHRM-CP или SHRM-SCP се основават на системата SHRM Body of Competency and Knowledge™ (SHRM BoCK) и са приложими в цял свят, давайки гъвкавост и признаване на  знания, умения и кариера в сферата на човешките ресурси. SHRM-CP и SHRM-SCP тестват HR компетенции, знания и тяхното приложение, за да се удостоверят способностите на професионалистите, и това, как могат да приложат познанията си в различни ситуации. 

HR Certification Institute® (HRCI®), със седалище в САЩ, е първият международен сертификат  за професия в сферата на човешките ресурси. В продължение на 40 години, HRCI установява стандарт за HR майсторство и постижения по целия свят. Националната комисия за удостоверяване агенции (NCCA) е акредитиращ орган на Института за HR сертифициране, PHR, PHRca, SPHR, GPHR, PHRi и SPHRi. PHRi и SPHRi са международните сертификати на HRCI®.

Фондация на бизнеса за образованието (http://fbo.bg) организира първоначално и продължаващо обучение за кариерни консултанти по международно признатата програма за обучение и сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF),

Програмата сертифицира широк набор от компетентности, свързани с кариерното развитие – познания за различни теории, за пазара на труда, етичните норми  в консултантската работа, както и умения за оценка на нуждите, оказване на съдействие на клиентите, обучение в умения за заетост, популяризиране на кариерните услуги и др.