Моите 4 причини да се обуча за фасилитатор на Lego® Serious Play®

 

Работата ми като коуч и обучител изисква системно да обогатявам инструментариума си с най-ефективните съвременни методи за развитие на хора и екипи. Ето кои са моите четирите причини да се запиша на сертифициращото обучение за Фасилитатор по методиката Lego® Serious Play® :

 

  1. Lego от десетилетия е нарицателна дума. Тя е понятие, разпознаваемо на всички континенти и от всички активни поколения. Марката Lego Serous Play ©, е гаранция за качество, простота и приемане от клиентите, които имам и искам да имам.

  2. Същностна и конструктивна комуникация : най-смислените обучения и коучинг сесии се получават, когато използвам подходи и техники, улесняващи клиентите ми да формулират и споделят същността на проблематиката си. Методиката Lego® Serious Play®, създадено през 90-те години,  позволява визуализиране, чрез опредметяване. Опредметяването пък дава безценния мета-поглед върху нещата. От него съвсем естествено произтича по-конструктивното и същностно осмисляне и обсъждане на ситуацията и намирането на оче-видното решение. При работа в група пък, от по-личното и, и често по-взривоопасно двуполюсно общуване („аз-ти“), опредметяването позволява да се премине към съ-зидателно общуване фокусирано върху наблюдавана ситуация. Участниците заедно обсъждат варианти, пробват конфигурации, действат...

  3. Игра : ако искаме да учим по-ефективно, играта е най-добрия начин. Да се заиграем, обсъждайки сериозни теми не олекотява темите, а процеса на дискусия. Методиката Lego® Serious Play®позволява да се отиде оттатък ограничаващите „съображения“ и да се намерят креативни и иновативни решения.

  4. Преди 12 години реших да се запиша за сертификационно обучение за Коуч. Намерих обучение на доказано добро професионално ниво, на разбираем за мен език и така организирано, че да имам оптимални пътни разходи до мястото на обучението в Анси, Франция. С обучението за Lego® Serious Play® фасилитатори, всичко това идва при мен в София през април !

 

За повече информация :

Повече за обучиеля можете да видите тук : https://www.youtube.com/watch?v=xG8gr1TG2M0&t=6s

 

А за конкретната възможност: https://learnvalley.org/product/lsp/

 

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!