Как Да Разработите Своя BI Пътна Карта За Успех

Бизнес разузнаването е нещо повече от модна дума. :)

Днешните BI приложения и разработки дават на компаниите необходимото предимство, за да останат конкурентоспособни на пазар, където клиентите все повече гененрират информация, която не е съобразена с техните предпочитания, нужди и желания. Но внедряването на стратегия за бизнес разузнаване е ресурсоемък процес и правилното му създаване изисква подходящо планиране.

Какво е бизнес разузнаване?

Бизнес разузнаването е процес на използване на данни за подобряване на ефективността на бек-офиса, откриване на конкурентни предимства и прилагане на печеливши поведенчески маркетингови инициативи. Организации, които не успяват да въведат подходящи стратегии за бизнес разузнаване:

·        Пропускат стратегически възможности за растеж;

·        Рутинно не удовлетворяват клиентите си;

·        Правят преразход за промоционални проекти с ниска възвръщаемост на инвестициите;

·        Остават реактивни вместо проактивни.

 

Защо се нуждаем от стратегия за бизнес разузнаване?

Инициативите за бизнес разузнаване не са предложения за участие по принцип, защото работата по въвеждането на BI процес без подходящ план е като да отплавате със счупено навигационно оборудване. Разбира се, можете да използвате слънцето като общ ориентир, но шансът да доплавате на точната дестинация е между малък или никакъв. Същото важи и за бизнеси без ясни и дефинирани BI стратегии. Отделите неизбежно ще се отклонят от курса и ще се трудят за постигане на различни цели, а качеството на данните почти винаги ще страда.

Седем стъпки към успешна BI стратегия

Сега, след като установихме защо стратегиите за бизнес разузнаване са толкова важни, как да започнете да ги прилагате? Мислете за тези седем критични стъпки, когато определяте своята пътна карта.

Стъпка #1: Проучете пейзажа

Една от най-големите грешки, които компаниите правят, когато тръгват по BI пътя, е пропуска да проучат пейзажа. Може да звучи клиширано, но разбирането къде се намирате по отношение на желаната дестинация – това е от първостепенно значение. По време на този етап си отговорете на въпроси като:

·        Какви пречки е вероятно да срещнем по време на този процес?

·        Къде са нашите конкуренти и какво правят, а ние не правим?

·        Какви ресурси са налични, които отговарят на нашия бюджет?

·        Как можем да използваме данните, за да увеличим продажбите и да подобрим ефективността?

Стъпка #2: Определете целите

След като се справите с пазарната топография на вашата ниша, е време да си поставите цели. Твърде често организациите и компаниите не са достатъчно конкретни в тази фаза. Въпреки че „правенето на повече пари“ или „осигуряването на повече членове“ са технически цели, те са твърде широки. По време на този етап разбийте целите си. С колко искате да увеличите клиентската си база? Какво е разумното очакване при тези пазарни условия? Какви показатели ще използвате за измерване на напредъка?

Стъпка #3: Изградете правилния екип

Целите са налице. Следва изграждането на екип. Идеалната работна група за BI е мултидисциплинарна. Не само се нуждаете от силна ИТ ръка, която да обработва и трансформира неструктурирани данни, но също така е важно да включите представители от всички отдели, които ще използват информацията.

Стъпка #4: Определете визията

Дефинирането на BI визия е подобно на идентифицирането на целите, но не съвсем същото. В тази стъпка членовете на работната група споделят своите процеси в отдела и очертават идеалния поток от данни. Определянето на целите се занимава с крайните цели; картографирането на визия е свързано с практически аспекти на изпълнението. Кои ведомства ще го получат и кога? Как ще го получат? Има ли йерархия на внедряване? Как ще се използват данните?

Стъпка #5: Изградете цифрова инфраструктура

След като пътната карта е начертана, е време да започнете да създавате тръбопровода за данни. Тази стъпка е основно отговорност или на вътрешен ИТ отдел, или на платформа за анализ на данни на трета страна. Крайната цел на тази стъпка е да се създадат чисти данни, които се разпространяват до правилните хора в полезен формат.

Стъпка #6: Стартирайте вашето решение

Време е да стартирате вашата система! Да, до този момент вероятно сте провели десетки срещи — ако не и повече — и сте тествали своя канал за данни и системи за отчитане, сякаш няма утре. Въпреки това все още има 99,9 процента вероятност да се наложи да направите корекции след стартирането. Очаквайте го и го планирайте. 

Стъпка #7: Приложете процес на годишен преглед

Потупайте членовете на екипа по гърбовете им. Разработването и прилагането на стратегия за бизнес разузнаване не е малко постижение. Но също така разберете, че нещата ще се променят. Вашият пазар може да се промени; Вашите целеви демографски желания и нужди ще се развиват – както и технологията. Поради това е от съществено значение да преразглеждате своята стратегия, архитектура на тръбопровода за данни и цели всяка година.

Въпреки че тази пътна карта в никакъв случай не е напълно изчерпателна, бизнес интелигентността е задължителна на днешния пазар. Наличието на технология не е достатъчно. Прецизното планиране на цялостна стратегия е това, което прави вашата BI инициатива печеливша и успешна в дългосрочен план.

Росислава Борисова - мениджър обучение и развитие на кадри

В търсене на прозрения от данните - обадете се да насрочите 45 мин. безплатна консултация за решаване на казус по Ексел

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!