"Залудо работи, залудо не стой..."

Епидемична обстановка, временно прекратяване на работата, намаляване на обема, недостиг на персонал поради заболявания, оцеляване…

Тези и още други са текущите заплахи за ритъма на работа, особено в производствени компании. А възможностите?!

Има такава мъдрост: „Подводните камъни на реката се виждат само когато водата намалее.“ Във времена на намален обем и темп на работните потоци, на смущения в ритмичността, е препоръчително мениджърите да погледнат навътре в организацията – в целите и стратегиите, в идентификацията и управлението на рисковете, в оптимизацията на ресурсите, дигитализацията на процесите и още редица „неидентифицирани“ или „отложени във времето“ подводни камъни…

Ако за изпълнителския състав, инцидентните локдауни са време да поседят вкъщи и да обгрижват семейството, то за проактивните мениджъри това е време за „неглижираните“ функции - анализ и синтез, прогнозиране и планиране, стандартизиране и оптимизиране…

Какво можете да свършите, мениджъри:

1. Прегледайте целите и стратегиите си за 6 / 12 / 18 месечен период. Нека не ви смущава счетоводното правило за финансова година януари-декември. Можете да формирате произволни времеви периоди, в зависимост от коефициента на обръщаемост на активите ви – не повече от три оборота. Не си правете труда да планирате дългосрочно – външната среда е подчертано динамични и дори хаотична.

2. Анализирайте и оценете рисковете. Наблегнете на сценарийното планиране – „Какво? – Ако?“. Ф.Котлър ни съветваше, в дни на турбуленции да изградим система от индикатори за откриване на тези непредвидими и непостоянни състояния. Анализирайки ги, задължително да изградим сценарии за отговор (UCS). Задължително да ги „проиграем“ с мениджърите, дори да сме наясно, че по-голямата част от тези сценарии са с ниска вероятност.

3. Удвоете фокуса върху всички дейности/операции, които добавят стойност. Анализът на веригите за добавена стойност (AVC), би трябвало да отсее онези, които носят стойност (ползи) за акционерите, за клиентите и за служителите. Те трябва да бъдат заздравени и укрепени с правила и работни инструкции, наложени в практиката. Останалите биха могли да бъдат временно замразени, ограничени или да отпаднат.

4. Създайте „дишаща“ структура. На база на горните анализи, изградете променяща се структура, предвидете съвместяване на длъжности, аутсорсинг на дейности, дори отпадане на функции. Планирайте взаимодействието между основните структурни единици – всеки от сценариийте ви не трябва да прекъсва, пречи или забавя основния поток за добавяне на стойност.

5. Прегледайте модела на компетенции в организацията. Ако такъв не съществува – създайте го. Анализирайте и модифицирайте базовите компетенции и добавете нови. Сигурно вече изпитахте нужда от такива като: комуникация от разстояние, ангажираност от разстояние, баланс работа-личен живот от разстояние, кариерно консултиране и подкрепа, лоялност и интегритет, справяне със стрес, страх и негативни мисли др.

6. Дигитализирайте комуникацията. Ако до сега не сте обръщали внимание на това, каква е скоростта и пропускателната способност на всеки от информационните ви канали, сега е време да го сторите. Създайте и уплътнете каналите за пряка комуникация, без значение, че ще нарушите традиционната йерархия или лицензионна последователност. Прегледайте базите от данни, които обработвате и съхранявате – някои наистина са излишни. Изхвърлете хартията и дигитализирайте целенасочено всеки процес и операция, в който има поне един хартиен образец, циркулиращ между три респондента.

7. Дигитализирайте вътрешнофирменото обучение – това не е тема само на образователните институции. Вече има достатъчно платформи за създаване, споделяне и администриране на обученията в компанията. Сега е подходящо да създадете презентации, видеофилми, тестове за проверка и други обучителни материали, след като се отсели онези специфични знания в компанията, които искате да се споделят бързо и съхраняват надеждно.

Мнозина знаем поговорката „Залудо работи, залудо не стой!“, но са малцина тези които вярват, че залудо може да е само стоенето и бездействието.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!