Обратна връзка или насърчаваща...ти решаваш..

Един лесен начин да се разбере разликата между конвенционалната обратна връзка и насърчаваща връзка  е да се мисли от гледна точка на миналото и бъдещето. Конвенционалната обратна връзка е фокусирана в случилото се преди, предоставя информация за минали дейности и резултати. Насърчаващата връзка, от друга страна, е фокусирана в бъдещето. Тя ни предоставя информация за това, което човек може да направи по различен начин в бъдеще, за да постигне различни резултати.

Всъщност обратната връзка е от решаващо значение за нас, за да се подобрим във всяка област на живота и е необходима, ако искаме да развиваме хората ни. Най-добре можем да опишем обратната връзка като информация за представянето на човек, която му позволява да променя или подобрява представянето си. Без обратна връзка хората обикновено приемат, че се справят добре, дори когато не е така. Има обаче някои неудобства при обратната връзка, например нашата негативна пристрастност, която се развива по еволюционни причини. Оцеляването е било най-важният въпрос пред нашите предшественици, за който е трябвало да се безпокоят. Забелязването на потенциални или реални проблеми е било много по-важно от забелязването на добрите неща.

Така че днес сме по-склонни да забележим, когато хората не се представят, както изискваме, отколкото когато го правят. В резултат на това понякога комуникацията ни  е по-склонна да бъде отрицателна, отколкото положителна.

От друга страна, обратната връзка  не разглежда различните възможности, които бъдещето предоставя, а е някак ограничена, докато използването на насърчаваща връзка  (дори от време на време), може да ви помогне да направите вашата комуникация по-екстензивна, по някои причини:

1. Не можем да променим миналото, но можем да оформим бъдещето.

2. Обикновено е по-продуктивно да помагаш на другите да научат нови и добри, работещи перспективи, вместо да докажеш какво са направили погрешно.

3. Успешните хора ценят идеите на другите, които им помагат да постигнат целите си, изградили са го като навик. Когато обаче те бъдат съдени и трябва да се фокусират в отрицателни идеи, те обикновено проявяват съпротива.

4. Не е нужно да познавате цялостно човека, задачата или целите, за да използвате насърчаваща връзка. Възползвате се от "необременения разум".

5. Хората не приемат насърчаващата връзка лично, тъй като тя е фокусирана върху това, което може да се направи, което може да бъде. На теория, конструктивната обратна връзка трябва да се съсредоточи върху поведението, но на практика почти всяка обратна връзка се приема лично.

6. Обратната връзка  обикновено подсилва "самоизпълнилото се пророчество" или "това е, което си".

7. Насърчаващата връзка  може да покрие същите нужди като обратната връзка. Нека си представим, че сте направили ужасна презентация пред УС на фирмата, вашият мениджър може да ви помогне:

а. Да възстановите отново същото събитие;

б. Да подготви следващата ви презентация с вас;

8. Насърчаваща връзка е много бърза и ефикасна. По същество това, което казвате е: "Споделям  някои идеи и добри практики, използвай ги ...". Няма преговори за това, какво е правилно и какво не, няма абсолютна истина.

9. Ролята на насърчаващата връзка е като на съветник или партньор, а не експерт.

10. Хората обикновено са благоразположени по отношение на това какво би могло да се случи. Активното слушане се подобрява. Когато получавате обратна връзка, обикновено мислите за следващата стъпка, вашите аргументи, отговор и т.н. При насърчаваща връзка, просто получавате добри идеи, добри практики и печеливши стратегии и чест отговор е "Благодаря!".

 

В обобщение, насърчаващата връзка  е много мощен инструмент, който помага на лидерите да поощряват ефективността на екипите си, но насърчаването към изграждане на бъдещето може да бъде по-ефикасно и ефективно и често по-забавно! Докато обратната връзка  е статична, насърчаваща връзка  е динамична, можем да я променим на седмична база и по този начин се вместваме по-добре в процесите на непрекъснато подобрение и адаптация.

И накрая, качеството на комуникацията между хората на една организация определя качеството на човешките взаимоотношения, и по този начин качеството на ръководството на тази организация....както и успеха й?

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!