Хората са в центъра на фирмената ни култура

ТАНЯ МЛАДЕНОВА, ДИРЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В „ДЕВИН“ ЕАД:

Хората са в центъра на фирмената ни култура

Таня Младенова има над 13 години опит в управлението и развитието на човешките ресурси в международни компании у нас, натрупан предимно в ритейл и FMCG сектора. Присъединява се към екипа на „Девин“ ЕАД през 2018 г. на позицията Бизнес партньор „Човешки ресурси“, като не след дълго застава начело на отдела и поема отговорността за стратегическото развитие на човешкия капитал в компанията на позицията Директор „Човешки ресурси“.

От 2017 г. „Девин“ е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция. С ясно заявената отговорност и грижа към околната среда, нашите ангажименти към четирите основни цели на компания за устойчиво бизнес поведение ЗЕЛЕНО, ЧИСТО, ЛОКАЛНО и ЗАЕДНО допринасят до голяма степен за високата ангажираност на служителите ни и карат всеки от тях да се чувства горд от постиженията ни с респект към природата и обществото.

Грижа за хората, грижа за природата

От миналата година производствената ни база в гр. Девин премина изцяло към енергия от възобновяеми източници, а компанията ни постигна въглеродна неутралност. Нашите продукти са 100% неутрални по отношение на климата по целия жизнен цикъл на продукта: от транспорта на материали до нашата фабрика и производството на нашите води до доставката към всички търговски обекти в цялата страна. Наред с технологичното обновление в компанията в изминалата година, тази година пуснахме на пазара нашите нови напитки в основата, на които е превъзходната ни минерална вода. Това са значими, стратегически постижения, които не биха били възможни без силно мотивиран и отговорен екип. Въпреки необходимостта от въвеждане на дистанционен или хибриден режим на работа, продуктивността на „Девин“ остана висока. Нещо повече, много малка част от екипа имаше възможност да работи от разстояние. Производството, търговската ни сила и дистрибуция не спираха да поддържат налични количества от натурални води в над 35 000 обекта в цялата страна. Дължим това на хората ни, както и на системните усилия за развитие на екипите в дух на диалог и дългосрочни споделени ценности.

Едно отлично място за работа

Част от тази политика е работата ни по стандарта Great Place to Work® (Отлично място за работа). През 2020 г. „Девин“ стана първата компания в България в сферата на бързооборотните стоки, която получи сертификация по изискванията на този признат в цял свят стандарт.

Great Place to Work® е международен сертификат за измерване ангажираността и доверието на служителите в една компания. Той се смята за най-престижния стандарт сред работодателите в глобален мащаб. Институтът Great Place to Work® провежда проучвания по утвърдена методология и признава водещите „отлични места за работа“ в над повече от 50 държави. В „Девин“ всички служители в компанията бяха поканени да дадат своята обратна връзка чрез подробен онлайн въпросник, покриващ следните области: ниво на доверие в мениджмънта на компанията, комуникация със служителите, практиките при задържане и наемане на служители, обучение и развитие на персонала, равнопоставеност и оценка на корпоративната култура. Само компаниите, достигнали общ индекс на доверието над 70%, могат да кандидатстват за престижната награда, като в допълнение се преминава и през обстоен процес по одит на практиките спрямо служителите. Получихме висок резултат във всички пет ключови области на проучването: ДОВЕРИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ, УВАЖЕНИЕ, ГОРДОСТ И КОЛЕКТИВЕН ДУХ. Именно високата оценка на нашите служители и запазването на тяхното доверие във времена на здравна криза и структурни промени е най-ценната награда, която можехме да получим.

Гордост 80%!

Получаването на това отличие оказа положително влияние върху екипа през трудната 2020 г. Бяха организирани различни дейности за служителите ни, за да можем да запазим екипния дух предвид безпрецедентните времена. Добър показател за работата ни са високите резултати при измерителя „ГОРДОСТ“, който отчете, че 80% от всички наши служители се гордеят с цялата съвкупност от елементи, които стоят зад марката DEVIN. Този фактор измерва следните три аспекта, при които служителят може да изпитва гордост, а именно: от колегите и екипите, с които работи; от корпоративната репутация на организацията, нейното положение и отражение в обществото и от услугите или продуктите, които предлага.

И ангажираност 100%

Да постигнеш резултата, който имаме в проучването на Great Place to Work®, означава много неща и едно от тях е високата степен на ангажираност на екипа не само с работния процес, но и с различни каузи. Пример за това беше инициативата, които разработихме съвместно с групата Spadel – благотворително предизвикателство, чрез което всеки служител от всичките локации в групата в Европа можеше чрез приложение да подпомогнат набирането на финансови средства за Червения кръст по време на разходка със семейството си, бягане, каране на колело, готвене, четене на книги и много други. Всеки споделяше своите постижения в платформата и чрез тази инициатива всички бяхме обединени за една обща благородна кауза. Наред с многобройните инициативи, в които участват нашите служители (като облагородяването на средата в Девин и др.), постоянно се грижим за добрата хидратация чрез чистата вода от недрата на Родопите. Доставяме необходимите количества вода на служителите си, правим „водни“ дарения на различни организации като Българския Червен кръст и фондация „За нашите деца“ и провеждаме кампании към широката общественост с напомнянето за съществената роля, която има пълноценната хидратация за здравето.  

Широко отворени врати

Отчитаме като голямо свое постижение по време на пандемията, че нито един служител на „Девин“ не загуби работата си заради нея. Всички отворени позиции в „Девин“ се обявяват чрез вътрешна комуникация към служителите и впоследствие и във външните ни канали за търсене и привличане на таланти. Вярваме, че нашите служители са най-добрата ни препоръка и най-точно разпознават хората с подходящите компетенции и поведение, вписващи се в нашата фирмена култура. За да ги насърчим да бъдат още по-активни в препоръката на кандидати за отворените позиции в компанията, създадохме вътрешна Refer-a-talent Refferal Program, насърчаваща препоръките от страна на нашите служители.

Равносметката

Изграждането на фирмена култура, здраво стъпила на непреходни ценности и поставяща хората в своя център, е устойчив модел, който гарантира възходящо развитие на всяка компания дори и в среда на обективни кризисни обстоятелства. „Девин“ е доказателство за това как грижата за хората се трансформира в силен екипен дух, гордост от работата и колегите, висока производителност и трайна ангажираност с корпоративните цели и каузи.

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!