Каква е ролята на консултанта по здраве и безопасност в условията на извънредната ситуация в страната?

Екипът на ЛОТ КОНСУЛТ споделя, че кривата на разпространение на заразата може да бъде намалена и всяка една държава има право да реши точно какви мерки и кога да бъдат взети. На този етап България успешно овладява ситуацията.

Кои професии остават на работните си места?

Професиите са много. Разбира се, на първо и най-важно място това са здравните работници – лекарите, медицинските сестри, санитарите, медицинските лаборанти, санитарните инспектори, също и всички работещи в регионалните здравни инспекции. Има също и изключително много други професии които остават на работните си места – компаниите от хранително вкусовата промишленост, фармацията, както и работещите в магазините за хранителни стоки и аптеките. Нека не забравяме, че електроснабдяването върви нормално, водоснабдяването на населението, навсякъде работят хора, които продължават да изпълняват своите трудови задължения, но така, че да бъдат в контекста на новата реалност. Журналистите, както и ние, консултантите по безопасност, сме на бойна нога, така че е важно да си вършим работата качествено.

 

Какви мерки е необходимо да взимат работодателите за своите служители?

Когато в петък, 13 март, беше обявено извънредното положение в страната, министърът на здравеопазването излезе със заповед, в която има точка, касаеща точно отношенията и мерките, които трябва да предприемат работодателите, за да защитят своите работници и служители. Сред тях са филтър на входа на предприятието, мерки по реорганизация, по редуциране на състава, който работи на даденото място. Компаниите и предприятията веднага започнаха да се съобразяват с тези мерки, така че да сведат до минимум риска някой на работното си място или идвайки или отивайки на работа да бъде заразен.

 

Каква е ролята на консултантите по безопасност и здраве особено в предприятията? Какви са техните действия?

В момента нашата роля е много важна и много активна. В България има добре действаща нормативна база, но тя не е подготвена в пълна степен да реагира на ситуация на пандемия и то в световен мащаб.  От тази гледна точка нашата социална отговорност и към работодатели и към работещи е много важна. Консултантът по здраве и безопасност в момента трябва да доведе на практика мерките, които е необходимо да бъдат взети, така, че да са в синхрон с нормативните изисквания. Целта е в крайна сметка този риск да бъде предвиден в инструктажите и в програмите на действие. Изключително голям набор от мерки трябва да бъдат взети.

Има професии, които в тази ситуация работят повече от нормалното (например  в здравния сектор). Има посочени и конкретни изисквания по отношение на извънредния труд, на гъвкавото работно време, на намалените или на увеличените работни часове. Има много изисквания, които трябва да бъдат облечени в действаща и работеща форма.

Какво казва законодателството за правата на хората, които се страхуват, но нямат разрешение от работодателя си или от работния процес да работят дистанционно?

Законодателството защитава работещите хора и недвусмислено посочва, че тогава когато човек не се чувства добре, той трябва да си остане вкъщи. Съответно има мерки, които е необходимо да бъдат предприети – да се обади на своя личен лекар или на Районната здравна инспекция, да му бъдат дадени предписания дали и как да бъде изследван, как може да си остане в къщи и да представи болничен лист.

По-интересно е обаче ако човек не се чувства добре, но отиде на работното си място, тогава какво прави работодателя? При нормални обстоятелства той трябва да го приеме на работа. И какви са мерките, които е важно да предприеме, така че да не зарази останалите?

Именно тук се проявява нашата социална отговорност. Всички ние сме отговорни, както за нашето собствено здраве, така и за здравето на обществото, на хората около мен, на моето семейство, на колегите. Както е казал Платон преди повече от 7 хил. години  „Първото благо е здравето!“

 

Какви са личните предпазни средства?

На първо място – хигиената. Това е шанс наистина да обърнем внимание на хигиената, да мием ръцете си както трябва – често.

Осведомеността на населението в този момент е изключително важна, когато  човек е информиран, той знае как да действа правилно. От тази гледна точка освен хигиената е необходимо да знаем как да дезинфекцираме работните си плотове, работното оборудване. Обръщаме все повече внимание на екраните на телефона, на монитора, на който работим. Мерките, които всеки индивидуално е необходимо да предприеме също са много големи и по отношение на личните предпазни средства. През последните дни видяхме как обществото реагира бързо и започна да проявява креативност, измисляйки различни начини да се предпази. Разбира се в ситуация на пандемия, която е в момента и в извънредна ситуация, нямаме време да направим анализ доколко тези шиещи се вкъщи маски са ефективни, но в крайна сметка всеки се стреми да работи по отношение на превенцията.

 

Какви мерки се вземат в международен мащаб?

В последните осем години ЛОТ КОНСУЛТ консултира по здраве и безопасност над 140 делегации към ЕС в целия свят – посолствата на Европа. Това ни дава специфичен и уникален международен опит. Всяка страна е с различно икономическо и културно различие, но всъщност сега всички сме обединени под логото на този вирус. Мерките, които се взимат не са по различни от тези, които взимаме в България, както по отношение на предпазване и на хигиена, така и на лични предпазни средства. Прави ми впечатление, че изключително много всички наблегнаха на дигиталната работна среда.  Все повече виждаме работни помещения, в които има овлажнители на въздух, въздушни и пречиствателни инструменти. Вярвам, че те също ще спомогнат за редуциране на разнасяните вируси, не само на Covid-19.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!