ЛОТ-КОНСУЛТ – единственият български участник в 34-ия Международен конгрес по трудова медицина в Маракеш

34-ият Международен конгрес по професионално здраве (ICOH 2024), който се проведе от 28 април до 3 май 2024 г. в Маракеш, Мароко, се фокусира върху темата „Подобряване на научните изследвания и практики в областта на труда: затваряне на пропуските!“ Този конгрес събра над 1500 глобални експерти по професионално здраве от 94 държави с цел да преодолее пропуските в практиките за безопасност и здраве при работа чрез изчерпателни дискусии и презентации.

Събитието включваше комбинация от пленарни, полупленарни и специални сесии, семинари, симпозиуми и постерни презентации. Обхванатите теми обхващат професионални експозиции, епидемиология, безопасност на работното място и възникващи рискове в професионалното здраве.

Основни речи и презентации бяха изнесени от забележителни фигури в областта като д-р Елизабет Уайдерпас, директор на Международната агенция за изследване на рака (IARC), която обсъди глобалното бреме на рака, дължащо се на професионално излагане, Никола Чери от Университета на Алберта, Мария Нейра от СЗО и Кен Такахаши от Университета за професионално здраве и здраве на околната среда, Япония. IARC представи важни изследвания за професионално излагане на хризотилов азбест и слънчева ултравиолетова радиация, които подчертават критичната необходимост от непрекъснато наблюдение и превантивни мерки в областта на професионалното здраве.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) участва в конгреса, като подчерта важността на здравословните работни места и демонстрира инструменти и ресурси за подобряване на безопасността на работното място, подчертавайки важността на съвместните усилия, необходими за подобряване на стандартите за БЗР в световен мащаб.

Конгресът ICOH 2024 улесни колаборацията между изследователи, практици и политици, насърчавайки обмена на знания и най-добри практики. Очаква се това сътрудничество да доведе до трайни въздействия, насърчавайки напредъка в изследванията и практиките в областта на трудовото здраве в световен мащаб​.

ЛОТ-КОНСУЛТ беше представена от д-р Мария Титопулу, която представи при голям интерес две устни презентации "Невербална комуникация в новите форми на заетост" и  "Управление на психосоциалните рискове в малките и средни предприятия", съотв. в съавторство с Надя Ванева от ЗСОN и Марио Каменов от ЛОТ-КОНСУЛТ, както и постер "Измерете какво има значение: методи за добавяне на стойност", дело на уникален глобален екип от експерти: Mark Wright и Rebecca Crompton от Австралия, Ian Gordon (Шотландия), Cam Mitchell (Канада), Or Hever (Полша), Rafael Santos (Бразилия), Sriram Prasath (Сингапур). Изследванията доказаха ангажимента ни за устойчивост, базирана на интегрирането на дългогодишния ни опит с новаторски подходи в управлението на здравето и безопасността при работа.

Д-р Мария Титопулу подчертава, че активното участие на ЛОТ-КОНСУЛТ в такива значими събития е ключово за поддържането на висок професионален стандарт и постоянно актуализиране на знанията и уменията на екипа. "Чрез участието в международни форуми като този в Маракеш, ние не само споделяме нашата експертиза и изследвания, но и обогатяваме практиката с новите тенденции и подходи, които вече са тествани и приложени в различни части на света," казва тя.

 

ЛОТ-КОНСУЛТ успешно продължава да изпълнява своята мисия по обучение и оценка на безопасността на работното място в международен мащаб, реализирайки инспекции по безопасност и здраве в делегациите на Европейския съюз, като в последния месец проведохме три мисии в Азия и Африка. "Интегрираме 30-годишната традиция на ЛОТ-КОНСУЛТ с иновативни решения, за да осигурим на бизнеса не само пълно съответствие със законовите изисквания, но и работещи механизми за устойчивост и надеждност," споделя Мария Титопулу.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!