Профил

Венцислав Арнаудов
Венцислав Арнаудов
Текуща / последна позиция
HR Director Bulgaria & Cyprus
Текуща / последна компания
MetLife
Моите HR области
Общa темa/Other 36
Натрупани точки
36
Публикации
09 февруари 2017

Какво струва да привлечете и ангажирате най-добрите служители?

Представя организационни практики, които усилват потенциала на компаниите, правят ги различими на пазара и им помагат да привлекат таланти.
09 февруари 2017

Защо са важни ценностите? или Как основополагащите ценности на компаниите повлияват добавената стойност за клиентите?

Представя “основополагащите” или “ключовите” ценности (core values) чрез характеристиките им и разноообразните им въздействия върху правенето на бизнес.