Профил

Селена Симеонова
Селена Симеонова
Текуща / последна позиция
Маркетинг и бизнес развитие
Текуща / последна компания
CHEQ - България
Моите HR области
Подбор/Recruitment 2.36
Трудово законодателство/Labour legislation 1.11
Организационен дизайн/Organizational design 2.36
Оценяване/Assessment 2.36
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 2.36
Employer Branding 2.36
Обучение и развитие/Training and development 2.36
Мотивация/Motivation 2.36
Трудови отношения/Labor relations 2.36
Натрупани точки
20
Публикации
23 февруари 2024

Ето защо е важна измеримата вътрешнофирмена комуникация

“20-25% по-добра производителност, когато работниците са свързани”
13 март 2024

Ключът към запазване на производителността: дигитално обединяване на работната сила

Авторът твърди, че разпознаването на скрития потенциал на дигитализацията на служителите е ключът към запазване на производителността във времето, когато местния пазар на труда налага значителни предизвикателства пред компаниите.