Ключът към запазване на производителността: дигитално обединяване на работната сила

Производствените компании в региона на Централна и Източна Европа, които разчитат на голяма работна сила и са чувствителни към промените в производителността, в днешно време обръщат голямо внимание на AI решенията. Въпреки това, в прехода към AI, един важен аспект често се забравя: дигитализацията на физическите работници. Тези, които стимулират производителността. И това е голяма грешка. Пренебрегването на дигитализацията на служителите, които днес често са от чужди държави, може да представлява известна заплаха за представянето на фирмите от Централна и Източна Европа. Статията се върти около темите за дигиталното обединяване на служителите, значението на KPI и предизвикателствата при измерването и. Авторът твърди, че разпознаването на скрития потенциал на дигитализацията на служителите е ключът към запазване на производителността във времето, когато местния пазар на труда налага значителни предизвикателства пред компаниите.

 

Във времена, когато компаниите вече вървят от управление на данни към управление на изкуствен интелект, те изоставят един от най-важните елементи, тъй като част от работната им сила дори не е „дигитализирана“. AI със сигурност може да замени много от редовните ни работни места, най-вече повтарящите се, но няма да замени всяка отделна роля в организацията. Работната сила със сини якички е оставена в прахта и това може дори да доведе до падането на онези организации, които пренебрегват този сегмент от работната си сила, освен ако не заменят всички свои хора с роботи.

 

Трудно е да се каже дали това е умишлено или на вземащите решения не им пука или просто не знаят как да включат дигитално работната сила на сините якички в цялостния поток на компанията. Компаниите изследват своите вселени с космически кораби, но нямат представа какво се случва на земята. Тъй като скоростта на придвижване на компанията се увеличава драстично, ние трябва да поддържаме управлението по-силно.  За това се нуждаем от прозрения от всеки сегмент на нашата организация и това е нещо, което не може да се случи без нашата работна сила да бъде обединена. Важно е всеки член на организацията да се фокусира, а не просто да се взира през прозореца, гледайки дърветата отстрани на пътя. Ние се нуждаем от направляване вместо от втренчване и дигиталното обединяване на работната сила е единственият начин да постигнем това.

 

Значението на дигиталното приобщаване

 

В епохата на Индустрия 4.0 производствените компании генерират тонове цифрови данни, но най-вече свързани с производството и по-малко с човешкия фактор. Това е една от последните сфери, където не се генерират данни само индиректно чрез измерване на производителността. Ние измерваме силата на завинтване на всеки един елемент в автомобил и съхраняваме данните в продължение на десетилетия, като анализираме зависимостите и вземаме автоматизирани решения с AI, но нямаме представа за участието и ангажираността на нашите служители, които са използвали отвертката, за да поправят винта на мястото му.

 

Пренебрегнати физически работници

 

KPI на работната сила на сините якички не задействат директно изпълнителните индикатори - няма мигащи семафори на таблата за мениджмънта, въпреки че това обединяване на работната сила има пряко въздействие върху производителността и цялостния бизнес на компанията. Понякога дори не знаем как работната сила е съгласувана с бизнес стратегията. Вековната поговорка „Ние сме толкова силни, колкото и най-слабото звено“ е вярна в контекста на дигиталното обединяване на работната сила. Пренебрегването на всеки сегмент от работната сила, особено на работниците, отслабва цялостната организационна структура. Странно е, че се доверяваме на нашите решения относно изкуствения интелект, но имаме ограничено доверие в собствените си служители. Още по-лошото е, че нямаме представа дали нашите служители имат доверие на компанията, за която работят.

 

В капана на подобни на Facebook решения

 

Пандемията послужи като сигнал за събуждане и повиши осведомеността на мениджърите относно важността на работната сила да бъде обединена. Много, ако не всички организации, въведоха някакъв вид решения за вътрешна комуникация в режим на паника, само за да могат да имат достъп до хората  - най-вече за информирането им относно ежедневна работа. Изминаха няколко години и фокусът се измести, без да се мисли повече как може да се подобри вътрешната комуникация, достигайки до истински мощен инструмент за ангажиране на работната сила. Тези компании, които осъзнаха колко е важно техните служители да бъдат ангажирани, започнаха да въвеждат вътрешни платформи за социални мрежи. Тези вътрешни комуникационни платформи се използват или за разпространяване на информация в подхода "един към много", когато компанията обявява нещо на всеки член на организацията като "високоговорител", или се фокусират върху свързването на всеки с всеки като платформи като Facebook - нещо, което хората така или иначе ще правят в свободното си време, ако искат или имат нужда. Повечето от внедрените решения всъщност не се фокусират върху дигиталното обединяване на служителите, а по-скоро са социални комуникационни платформи, свързващи всеки отделен човек с всеки друг член на организацията. Това създава допълнителен шум и ключови съобщения се пропускат между редовете на танцуващи котки и тип коментари и харесвания „ние харесваме нашия шеф“. HR трябва непрекъснато да наблюдава всеки един канал и да отговаря, за да коригира дезинформацията и евентуалното недоразумение. По този начин губи ценно време с това, вместо да се фокусира върху ключови послания. В случай на несъответствие дори един човек може да нанесе огромни щети чрез социалните канали, още повече, ако бъдат умишлено използвани за дезинформация. В този случай наличието на лошо решение може дори да е по-лошо от липсата на решение.

 

Критична за бизнеса възможност за дигитализация на физическите работници

 

Workforce Digital Alignment не е вътрешна социална платформа, позволяваща взаимодействие между всеки отделен индивид. Това не е платформа, където всеки може да „говори“ неконтролирано и да комуникира свободно с всеки друг член на организацията. Дигиталното приспособяване на работната сила надхвърля конвенционалната вътрешна комуникация, то е повече от обикновен обмен на информация – става въпрос за привеждане на всеки индивид в съответствие с по-широката бизнес стратегия. Типът взаимодействия "един към много" и "много към един" в рамките на работната сила създават динамична екосистема, в която всеки служител разбира своята роля в постигането на организационните цели и е бъде обслужван въз основа на индивидуалните си нужди. Следвайки този подход, организациите могат да осигурят координация, където индивидите работят заедно по хармоничен начин, към споделени общи цели.

 

Ангажиране

 

В днешно време е много харесвано да се измерва ангажираността на служителите, но това не е същото като измерването на тяхното обединяване. Обединяването и ангажираността са взаимосвързани, но представляват различни измерения на зависимостта служител-организация. Обединяването поставя основата, като гарантира, че индивидуалните и организационните цели са хармонизирани, докато ангажираността отразява нивото на ангажираност и ентусиазъм, които служителите внасят в работата си. В случая с обединяването на работната сила ние сме по-фокусирани върху частта за хармонизиране, като се уверяваме, че цялата организация върви в една и съща посока. То често се разглежда като предшественик на ангажираността. Ако служителите разбират и подкрепят мисията и целите на организацията, е по-вероятно те да бъдат ангажирани с ролите си. Обединяването може да бъде по-стратегическо, като се фокусира върху общата картина и организационните цели. Ангажираността често е по-тактическа, занимаваща се с ежедневни преживявания и взаимодействия.

 

Измерване на WDA

 

Определянето на ключови индикатори за ефективност (KPI) и показатели за дигиталното обединяване на работната сила (WDA) е предизвикателство, особено когато се опитвате да ги разграничите от общите показатели за производителност. Ръководителите вероятно се интересуват от взаимодействието между обединяването на работната сила и общата производителност на компанията. За да се разкрие връзката между осезаемите резултати от производителността и нематериалните човешки фактори, непрекъснатото наблюдение във времето е от съществено значение, като се наблюдават отклонения след промени във всеки аспект на уравнението.

 

В контекста на WDA потенциалните показатели включват обем на комуникация, обхват на вътрешните съобщения, време за отговор на служителите и проценти на участие, обратна връзка и проценти на отговор на анкетата. Освен това, използването на решения с изкуствен интелект, като анализ на настроението, може да осигури представа за динамиката на комуникацията. Задълбочавайки се, могат да се дефинират специфични за индустрията показатели. Например, в производството показателите могат да включват нива на потвърждение на актуализациите за безопасност, комбинирани с броя на инцидентите или злополуките поради липса на подходящо образование. Друг пример може да включва наблюдение на ефективността на смените в комбинация с прекъсвания на производителността в резултат на недостиг на подходящо квалифициран персонал или недостатъчен брой наличен персонал по време на смяна.

 

Тези видове показатели могат да бъдат обобщени в изчерпателен индикатор на ниво изпълнителен директор, илюстриращ еволюцията на обединяване на работната сила, улеснена от дигиталните технологии.

 

Сини якички: крайният резерв за производителност

 

В заключение, постигането на дигитално обединяване на работната сила не е просто технологично предизвикателство; трябва да е стратегически наложително. Компаниите трябва да признаят жизненоважната роля, която играе работната сила в организацията, но също и в дигиталния пейзаж, и да дадат приоритет на усилията за преодоляване на съществуващите пропуски. Уроците, научени през последните години, подчертават неотложната необходимост от насърчаване на значимо участие, доверие и подходяща координация на всички нива на организацията. Докато навигираме в неизследваните води на дигиталната трансформация, ключът се крие в отключването на пълния потенциал на всеки индивид в рамките на работната сила.

 

 

Ахил Георгиу, Главен директор по приходите, CHEQ

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!