Регионални структури на БАУХ - партньорство, споделяне и надграждане. Заедно в предизвикателствата.

След преминаване през различни етапи на развитие на взаимоотношенията като колективизъм, индивидуализъм, състезание, конкуренция, самопознание и надграждане идва нов етап на акумулиране на общите познания, умения и усилия с цел постигане на по-високи цели и същевременно развиване на всеки член на екипа. Може да звучи малко утопично, но имам един въпрос: Необходимо ли всички да достигаме до едно и също развитие с полагане на много усилия, ресурси и време, когато споделянето на добри практики, интересни казуси и техните решения и тенденции в областта на развитие на човешките ресурси може да помогне на всеки един от нас да е по-успешен, по-уверен и да се чувства приет и окуражен да участва в съвместни проекти и нови предизвикателства.

От последните ми участия в събития , свързани с областта на развитие на човешките ресурси останах с впечатлението, че всички сме изправени пред сходни предизвикателства и работим върху сходни проекти и програми. Обмяната на опит ще ни помогне да дефинираме по-ясно и в аванс областите за подобрение, начините и техниките за справяне с тях и същевременно всеки ще вземе това, което смята, че е приложимо в дружеството, в което работи и което е ценно за самия него.

От друга страна голяма част от бизнеса, събитията и обученията са концентрирани в столицата и това възпрепятства колеги от другите региони активно да се включват в тях.

Имено затова идеята за създаване на регионални клубове на Българската асоциация за управление на хора толкова много ми допадна. Да имаш възможност да споделиш идеи, проблеми и опит с колеги в приятелска атмосфера, в която всеки се чувства приет, оценен и окуражен да участва е повече от прекрасно. Старите модели на съревнование и нелоялни практики нямат място тук. Тези клубове са за открити хора, които желаят да споделят и да се развиват.

Точно това ме грабна в тази кауза и с голямо удоволствие, вдъхновение и страст се включих в този проект. Засега открити клубове има в Стара Загора и градовете Бургас и Варна, които са част от Черноморски регион. Предстоят откривания на клубове и в други региони на страната. Със съдействието на централния офис в София и управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора  тези регионални структури ще бъдат подпомогнати с обучения, лекции и местни събития, като се вземат в предвид спецификите на конкретния регион и желанията и нуждите на участниците в клубовете.

Регионалните структури на БАУХ имат кауза да подпомагат местния бизнес, хората и образованието, за да могат повече млади хора да решат да работят и да се развиват тук.

През месец февруари 2020 ще продължим със срещите в Бургас и Варна.

Всеки е добре дошъл  и първото посещение не е обвързано с членство в асоциацията – заповядайте и преценете сами дали искате да сте част от това приключение.

Това, на което най-много държа като член на Етичната комисия на БАУХ е спазването на етичните стандарти на асоциацията. Ние не разгласяваме обстоятелства и лична информация, станала ни известна по повод на общи срещи, проекти, мероприятия и молби за помощ и съдействие с цел лична облага или компрометиране на колега.

За повече информация и желание да се включите в инициативата нашите  контакти са:

 

Черноморски регион:

Красимира Караджова

Телефон за контакт: 0878373577

krasi.karadzhova@gmail.com

 

Стара Загора и региона:

Ваня Тутова

Телефон за контакт: 0886 192115;  0899 906877

bus.trz@abv.bg

 

Благодаря Ви за вниманието! J

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!