Кои са причините за стрес на работното място?

Стресът на работното място оказва влияние върху съня. Хората, които са подложени на стрес, спят по-малко.

Стресът на работното място оказва влияние върху съня. Хората, които са подложени на стрес, спят по-малко. Според проучване на Paylab сред 58 508 служители, хората, които спят по-малко от 6 часа на нощ през работната седмица, са по-склонни да се оплакват от стрес на работа. Най-често причините за стрес на работното място са прекомерни задължения и отговорности, нисък доход, извънреден труд и недостатъчно отпуск и почивка.

Само 8% от работещите, които спят 6 часа на нощ, казват, че не изпитват стрес на работа. Колкото по-продължителен е сънят, толкова по-висок е делът на респондентите, които са по-спокойни и които твърдят, че не са засегнати от стрес в работното си ежедневие.

Служителите с по-ниски доходи в по-голяма степен са засегнати от стрес в сравнение  с тези с високи доходи. Според резултатите значително по-малък дял от работещите с ниски доходи са отговорили, че не изпитват стрес на работното място.

Служителите най-често са подложени на стрес за постигане на по-добро представяне и резултати, като хората, които спят по-малко, са засегнати повече от напрежението в резултат на работата. Причините за стрес сред по-ниско квалифицираните служители и тези с ниски доходи най-често са финансови проблеми, лоши условия на труд, здравословни проблеми, свързани с работата, пътуването до работното място и лоши взаимоотношения с колегите си. Обратно, мениджърите и работещите с доходи над средните са засегнати в по-голяма степен от прекомерно работно натоварване, бърнаут и стрес вследствие на организационни промени, като често трудно постигат баланс между професионалния и личния живот.

 

 

Колко време прекарваме в сън?

Най-голямата част от участниците в проучването (75%) спят от 6 до 8 часа на нощ, което се счита за достатъчна психическа и физическа почивка.

Само 5 на сто от респондентите са посочили, че спят повече от 8 часа на нощ. При 19% от работещите сънят е с по-малка продължителност от 6 часа. Сънят е по-кратък предимно при заетите на по-ниски длъжности - неквалифицирани работници (27%) и обслужващ персонал (25%). На тези позиции често работното време започва по-рано или се работи на смени като именно тези групи служители по-често посочват сред източниците на стрес пътуването до работното място (19%). По-малко количество сън се наблюдава и при други длъжности. Например около 21% от топ мениджърите спят по-малко от 6 часа на нощ.

Прекомерните отговорности най-често водят до стрес сред служителите

До една четвърт от служителите казват, че се чувстват напрегнати заради задълженията и отговорностите, които имат. Една трета от заетите на мениджърски позиции съобщават за тази форма на стрес. Друга причина за стрес на работното място е извънредният труд, който представлява проблем за 16% от участниците в проучването.

Участниците в проучването сравнително по-рядко посочват фактори като високите изисквания и очаквания на прекия ръководител (12%), очакванията и изискванията от страна на клиентите (9%) и невъзможност за справяне с работното натоварване (7%).

Тревожна проява на хроничен стрес на работното място е бърнаутът или емоционалното и физическо изтощение от работата. 15% от служителите съобщават за подобно емоционално прегаряне, като най-често то се наблюдава при хора на възраст между 35 и 44 години. Бърнаутът засяга работещи на всички нива като е малко по-разпространен сред мениджърите. 17% от топ мениджърите и 16% от мениджърите на ниско и средно управленско ниво в проучването са посочили, че са засегнати от бърнаут. Емоционалното прегаряне засяга най-често професионалисти като програмисти, лекари, медицински специалисти, учители, психолози, полицаи и др.

Според 12% от отговорилите трудният баланс между работата и личния живот предизвиква стрес

Заедно със задълженията и отговорностите най-голям източник на стрес за служителите са финансовите проблеми, произтичащи от ниски доходи и невъзможност да се посрещнат основни ежедневни нужди. Тази причина посочват отново една четвърт от респондентите като малко по-често тя се среща при хората с по-ниско ниво на образование, на по-ниски позиции и тези, които са заети в държавния или публичния сектор.

Липсата на баланс между професионалния и личния живот води до стрес, когато работата започне да влияе върху останалата част от ежедневието ни. Други причини за дискомфорт и стрес сред служителите включват пътуването до работното място (14%) и недостатъчния отпуск / почивка (16%)

9% от анкетираните са посочили като проблем нарушено здраве, което е свързано с работата.

Като цяло 5% от попитаните считат, че трудностите при съчетаването на работата със семейните задължения са източник на стрес, като при жените този процент е 8 на сто, а при служителите на възраст от 35 до 44 години - 10 на сто. Грижата за болни деца оказва влияние върху присъствието на работа, а вземането на децата от училище или детска градина и воденето им на различни допълнителни дейности освен училище създават допълнителен стрес в служителите.

Жените се влияят повече от лошите условия на труд и работната среда

15% от участниците в проучването отчитат лошите условия на труд и работна среда като значителен източник на стрес. Хората се повлияват негативно и от организационните промени, като 13% от респондентите са посочили този отговор. Причина за увеличения стрес на работа са и лошите взаимоотношения с колегите (9%), като този фактор отново влияе повече на жените отколкото на мъжете.

Статията е публикувана първоначално на 18 април 2017 г.

 

Zaplatomer.bg

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!