Профил

3CON Agency
3CON Agency
Текуща / последна компания
3CON Agency
Моите HR области
Общa темa 11
Натрупани точки
11
Публикации
15 януари 2021

Вътрешният бюлетин: новата сила на старата комуникация

2020 ни провокира по много фронтове, но една от най-важните провокации според мен пред комуникационните специалисти беше ефективния подход за вътрешно общуване с и между служителите в една компания.