Профил

Zvezda Yordanova
Zvezda Yordanova
Текуща / последна позиция
IT Recruitment Lead
Текуща / последна компания
Peopla and Places - IT Recruitment Agency
Моите HR области
Подбор/Recruitment 6
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 6
Натрупани точки
12
Публикации
10 август 2020

Как да отговорим на въпроса “Какви са Вашите финансови очаквания”?

Ясно е, че за една част от хората финансовото измерение на труда им не е основен водещ фактор при избора на нова роля, но все пак е разменна монета за отделеното време и усилия. Изговарянето на темата още в първоначалните стъпки от подбора, би могло да спести много време и усилия и на двете страни.