Профил

Ани Хира
Ани Хира
Моите HR области
Обучение и развитие 8
Мотивация 8
Натрупани точки
16
Публикации
24 януари 2020

Радикална честност

За важността да се говори честно и открито!