Профил

Ани Хира
Ани Хира
Моите HR области
Обучение и развитие 7.5
Мотивация 7.5
Натрупани точки
15
Публикации
24 януари 2020

Радикална честност

За важността да се говори честно и открито!