Профил

Моника Тодорова
Моника Тодорова
Текуща / последна позиция
Account Manager Corporate Solutions
Текуща / последна компания
Takeaway.com for business
Моите HR области
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 3.33
Employer Branding 3.33
Мотивация/Motivation 3.33
Натрупани точки
10
Публикации
24 август 2023

Храната като социална придобивка – ниска цена, високо значение

Takeaway.com for business и ролята на храната в работния ден