Профил

ТАНЯ ДИМИТРОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА
Текуща / последна позиция
Психолог/Бизнес консултант
Текуща / последна компания
Assess Ltd.
Моите HR области
Обучение и развитие/Training and development 8.5
Мотивация/Motivation 8.5
Натрупани точки
17
Публикации
08 февруари 2017

Психология на ефективното убеждаване

Работата с хора е непрекъснат процес на комуникация, в който умението да убедим другата страна е задължително условие за запазване на баланса.