Профил

Теодор Кирязов
Теодор Кирязов
Текуща / последна позиция
Sales and Clients Support Enthusiast
Текуща / последна компания
JobTiger
Моите HR области
Подбор 1
Организационен дизайн 0.14
Оценяване 0.14
Възнаграждения и придобивки 0.14
Employer Branding 0.14
Обучение и развитие 1.64
Мотивация 0.64
Трудови отношения 0.14
Общa темa 1
Натрупани точки
5