Профил

Жанета Костадинова
Жанета Костадинова
Текуща / последна позиция
Sales Specialist
Текуща / последна компания
JobTiger
Моите HR области
Подбор/Recruitment 1.5
Организационен дизайн/Organizational design 2.29
Оценяване/Assessment 2.29
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 2.29
Employer Branding 2.29
Обучение и развитие/Training and development 5.29
Мотивация/Motivation 3.29
Трудови отношения/Labor relations 2.29
Общa темa/Other 8.5
Натрупани точки
30
Публикации
25 април 2017

Защо е важна ангажираността на служителите

За да бъде успешна в днешно време една организация, не е достатъчно да продава или да предлага дадена услуга на примамлива цена, тя трябва да генерира чувство на доверие и усещане за сигурност у клиентите, трябва да поддържа имиджа си и да бъде готова да се променя заедно с изискванията на външния свят.