Профил

Жанета Костадинова
Жанета Костадинова
Текуща / последна позиция
Sales Specialist
Текуща / последна компания
JobTiger
Моите HR области
Подбор 1.5
Организационен дизайн 2.14
Оценяване 2.14
Възнаграждения и придобивки 2.14
Employer Branding 2.14
Обучение и развитие 5.14
Мотивация 3.14
Трудови отношения 2.14
Общa темa 8.5
Натрупани точки
29
Публикации
25 април 2017

Защо е важна ангажираността на служителите

За да бъде успешна в днешно време една организация, не е достатъчно да продава или да предлага дадена услуга на примамлива цена, тя трябва да генерира чувство на доверие и усещане за сигурност у клиентите, трябва да поддържа имиджа си и да бъде готова да се променя заедно с изискванията на външния свят.