Профил

Милена Пенчева
Милена Пенчева
Текуща / последна позиция
Управител
Текуща / последна компания
Пролайн Проджект ЕООД
Моите HR области
Подбор/Recruitment 0.17
Оценяване/Assessment 0.17
Employer Branding 0.17
Мотивация/Motivation 0.17
COVID-19 0.17
Общa темa/Other 0.17
Натрупани точки
1