Профил

Петко Милаков
Петко Милаков
Текуща / последна позиция
Project Manager
Текуща / последна компания
Cashwave
Моите HR области
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 10
Натрупани точки
10