Профил

Петър Йорданов
Петър Йорданов
Моите HR области
Подбор/Recruitment 0.5
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 0.5
Натрупани точки
1