Профил

Станка Стоянова
Станка Стоянова
Текуща / последна позиция
Мениджър Човешки ресурси
Текуща / последна компания
Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД
Моите HR области
Employer Branding 2.17
Обучение и развитие/Training and development 2.17
Мотивация/Motivation 2.17
Трудови отношения/Labor relations 2.17
COVID-19 2.17
Общa темa/Other 2.17
Натрупани точки
13
Публикации
09 юни 2020

Кризата като лакмус за борбеността на един бизнес

За важността на откритата комуникация, солидарността, грижата и отговорността