Профил

Йорданка Дуванджиева
Йорданка Дуванджиева
Текуща / последна позиция
Мениджър Ключови клиенти
Текуща / последна компания
А3-ВД ООД
Моите HR области
Мотивация/Motivation 5.5
COVID-19 5.5
Натрупани точки
11
Публикации
01 март 2022

Актуални и научнообосновани решения за ментално здраве – част 1

Добри практики в областта на здравето по време и след боледуване от COVID-19, базирани на йога подхода