Профил

Катя Димитрова
Катя Димитрова
Текуща / последна позиция
Управляващ партньор
Текуща / последна компания
ИнтерИмидж, ПР и корпоративни комуникации
Моите HR области
Employer Branding 0.17
Обучение и развитие/Training and development 0.17
Мотивация/Motivation 0.17
Трудови отношения/Labor relations 0.17
COVID-19 0.17
Общa темa/Other 0.17
Натрупани точки
1