Профил

Тодор Симеонов
Тодор Симеонов
Текуща / последна позиция
Мениджър "Човешки ресурси"
Текуща / последна компания
Кохерент Лабс АД
Моите HR области
Подбор/Recruitment 2
Организационен дизайн/Organizational design 0.33
Обучение и развитие/Training and development 3.17
Мотивация/Motivation 3.17
Общa темa/Other 9.33
Натрупани точки
18