Профил

Тодор Симеонов
Тодор Симеонов
Текуща / последна позиция
Мениджър "Човешки ресурси"
Текуща / последна компания
Кохерент Лабс АД
Моите HR области
Подбор 2
Организационен дизайн 0.33
Обучение и развитие 3.17
Мотивация 3.17
Общa темa 9.33
Натрупани точки
18