Профил

Mariya
Mariya
Моите HR области
Общa темa/Other 10
Натрупани точки
10
Публикации
07 февруари 2023

Развивайте среда, която да отговаря на търсенето

Негласният стереотип, че обещаващата кариера е територия, резервирана доминиращо за силната половина от човечеството, заслужава специален прочит в XXI век.