Профил

Валя Данкова
Валя Данкова
Текуща / последна позиция
Управител
Текуща / последна компания
Happiness Academy
Моите HR области
Организационен дизайн/Organizational design 3.33
Обучение и развитие/Training and development 3.33
Мотивация/Motivation 3.33
Общa темa/Other 1
Натрупани точки
11