Състезанието "Хакатон" за студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет премина успешно

Състезание "Хакатон" за студентите  на Химикотехнологичен и металургичен университет се проведе на 31.10.23 г. в ХТМУ. Състезанието премина успешно и се радва на голям интерес от страна на студентите и работодателите.

Участващите 7 отбора пребориха сили и заплениха журито с интересните си презентации. И най-добрите отбори бяха отличени, като получиха награди и сертификати.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Категории: Общa темa/Other