Kариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище премина при голям интерес

Кариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище, която се проведе на 18.09.2023 г. в Ботевград премина успешно.
 
Работодатели от региона се срещнаха със студенти от Направленията: Икономика, Администрация и управление и Туризъм. Събитието привлече сериозен интерес и даде възможност на младите хора да научат полезни неща за възможностите си за кариерно развитие и да се срещнат с работодателите.
 
Събитието се организира като част от изпълнение на проект G05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Организатори на събитието са Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград и JobTiger.
Категории: Общa темa/Other