Електронно трудово досие и как да автоматизираме процесите по администрирането на човешките ресурси?

Презентацията на „Електронно трудово досие“ предизвика голям интерес и беше една от най-посещаваните виртуални стаи на тазгодишното 10-тото юбилейно издания на HR Industry. От една страна, защото темата за дигитализацията на процесите е неизменна част от ежедневието на всяка компания, от друга – последните месеци тази услуга се превръща в единствено решение за бизнеса. Ситуацията с пандемията и наложените в следствие мерки поставиха остро въпроса: Как да организираме процесите по администрирането на текущия екип, както и подписването на стартовия пакет с новите служители в компанията?

Ето накратко какво сподели Савина Динева, Мениджър Бизнес развитие в Sb Accounting & Consulting, с посетителите по време на семинара:

ВРЕМЕ Е ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В HR АДМИНИСТРАЦИЯТА

Решението ни за Електронно управление на трудови досиета улеснява процеса на подписване на всякакви документи между работодател и служител, независимо от времето и мястото.

Електронно управление на трудови досиета включва целия процес от изготвяне на трудовата документация, през подписването й с квалифициран електронен подпис (КЕП), до електронното й връчване и цялостното й електронно съхранение. Решението се осъществява посредством корпоративната ни платформа Webtools в интерграция с Евротръст като доставчик на електронни услуги. Създадените и подписани по този начин документи имат доказателствената сила на саморъчно подписаните такива.

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ТРУДОВО ДОСИЕ

Първоначалната стъпка е всички служители да получат своя безплатен Квалифициран електронен подпис. Процесът е много лесен, могат да го направят по всяко време и от всяко място, като са необходими само смартфон и лична карта.

Веднъж изваден, подписването на документи с КЕП е бързо и лесно – получавате известие на телефона, че имате документ за подписване, отваряте, прочитате и с един клик го подписвате.

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ ПО ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА DIGITAL HR ADMINISTRATION?

Както изваждането на КЕП, така и подписването на документи е абсолютно безплатно за служителите като разходите се поемат от работодателя. Решението е възможност за оптимизиране на разходите за хартия, печат, доставки с куриер и т.н. Не на последно място оптимизира процеси и време.

Повече за Електронно трудово досие, автоматизацията на процесите, възможността за масово качване и сървърно подписване документи ще намерите на: https://sb-bg.com/webtools-technology/digital-hr-administration/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САВИНА ДИНЕВА

Савина Динева е Мениджър Бизнес развитие в Sb Accounting & Consulting, водеща компания в бизнес аутсорсинг индустрията в България.  Фирма е насочена към автоматизиране и дигитализиране на процесите в областта на Payroll, HR Administration,  Счетоводството и Финансовия мениджмънт.