Ролята на отдел човешки ресурси

Служителите ви са най-ценният ресурс на компанията. Ако им предоставяте възможности да се развиват и оценявате техните усилия, то с тяхна помощ можете да реализирате идеите си и да постигнете бизнес целите си. Точно с това може да помогне и HR отдела на компанията ви.

Ролята на отдел Човешки ресурси

HR отделът на компанията има ключова роля за развитието на бизнеса. Ако преди основните му задължения са включвали наемане, освобождаване, оценка на представянето и възнагражденията, то днес в компетенциите на екипа влизат и други съществени функции. Специалистите по Човешки ресурси отговарят и за приобщаването на нови служители, управление на възнагражденията, възможностите за развитие във фирмата и предоставянето на различни обучения. Отделът следи и за изграждането на бизнес култура и фирмена среда, в която всеки служител и работник да може да развива както професионалните си, така и личностни качества.

Значението на HR отдела за бизнеса

Някои собственици на бизнес не отдават голямо значение на отдел Човешки ресурси и такъв дори липсва, особено при фирми с малък брой служители. Когато обаче бизнесът започне да се развива, нуждата от специалист в управлението на персонала става значителна. Ежедневните задачи, свързани с менажирането на хора изискват време и определени умения, които собствениците често нямат и когато не се обърне необходимото внимание, това може да доведе до пропуски, които костват пари.

 

Ще ви споделим пример от практиката за това какви са последиците, когато HR функциите във фирмата не се изпълняват ефективно. В случаите, когато служителите не получават нужното разбиране и подкрепа и не им се предоставят възможности за изява и развитие, а работят усилено и това не е оценено, мотивацията им за работа бива засегната. Това постепенно води до промени в тяхното представяне, нагласа и резултати, което рефлектира и върху цялостното развитие на бизнеса. 

Ролята на HR отдела по време на пандемия

COVID пандемията принуди много бизнеси да предприемат промени в управлението и дейностите си, за чието осъществяване бе нужна ролята на HR отдела. Сега повече от всякога компаниите се оценяват по това как се справят със ситуацията и как третират служителите си. Нещо повече, икономическата несигурност продължава да е налице и именно специалистите в отдел Човешки ресурси са натоварени с тежката задача да управляват персонала в условията на ограничения, дистанционна работа и други предизвикателства. 

Основните функции на отдел Човешки ресурси

Подбор и онбординг

Подборът на персонал е в основата на отдел Човешки ресурси и включва всички стъпките свързани с идентифицирането, привличането, отсяването, интервюирането, избирането, наемането и приобщаването на нов служител или работник за конкретна позиция във фирмата.

Процесът по намиране на правилния служител или работник обикновено е труден и може да отнеме месеци. Ако не бъде намерен най-подходящият кандидат за дадена позиция, това има последици, които обикновено са свързани с по-високи разходи и костват ценно време и ресурси. Поради тази причина не трябва да бъде подценяван, а напротив, да се отдели нужното внимание за създаване на ефективна система и разбира се бизнесът да разполага с добре обучени HR специалисти.

Оценка на представянето и обучение на персонала

Обучението и развитието на персонала са съществена част от задълженията на отдел Човешки ресурси. Почти всеки служител има пропуски или умения, които може да подобри и оценката на представянето обръща внимание точно на тях. Когато е налице ефективна система за оценка на персонала, това дава възможност на мениджърите да определят силните и слабите страни в работата и да предлагат помощ на служителите, когато такава е необходима. Това от своя страна влияе пряко на продуктивността и подобрява участието и ролята на всеки един служител в бизнеса. 

Изграждане на фирмена култура

Културата в бизнеса вече не е нещо препоръчително, а жизненоважно, ако фирмата иска да създаде условия, в които не само да задържа служителите си, но и да подпомага тяхното развитие. И именно HR отделът носи отговорността за създаването, налагането и развитието на тази култура. 


Това е отговорна задача, която изисква време и постоянна работа и пряко рефлектира на цялостните резултати на бизнеса. Служителите и работниците са в основата му и без тях той не би съществувал. Развитието му е пряко повлияно от тяхното представяне, а то от фирмената култура. Именно поради тази причина собствениците трябва да отделят нужното внимание и да се уверят, че разполагат с HR специалисти, които да изградят бизнес среда и да управляват персонала ефективно.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!