Профил

Христо Стоянов
Христо Стоянов
Текуща / последна позиция
Директор "Човешки ресурси"
Текуща / последна компания
"АРТЕМИС" ООД
Моите HR области
Подбор 4
Обучение и развитие 3.5
Мотивация 2.5
Общa темa 47
Натрупани точки
57
Публикации
08 февруари 2017

Във всяка професия......

Обща тема за професията, проблемни области и възможността и ползите да споделяме.
09 февруари 2017

УВОЛНЕН HR

Трудови правоотношения......А когато става въпрос за нас?