Профил

Светлозар Петров
Светлозар Петров
Текуща / последна позиция
Управител
Текуща / последна компания
JobTiger Ltd.
Моите HR области
Подбор 18.5
Организационен дизайн 0.48
Оценяване 0.14
Възнаграждения и придобивки 0.14
Employer Branding 0.14
Обучение и развитие 1.14
Мотивация 2.48
Трудови отношения 0.14
Общa темa 25.83
Натрупани точки
49
Публикации
07 февруари 2017

Хората над 50 години – (не)очакваното съкровище в резерв

Напоследък доста се говори и пише за липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда.
11 февруари 2017

За трудовата мобилност

Едно възможно решение на проблема с недостига на кадри се крие в трудовата мобилност.