Профил

Светлозар Петров
Светлозар Петров
Текуща / последна позиция
Управител
Текуща / последна компания
JobTiger Ltd.
Моите HR области
Подбор 21.37
Организационен дизайн 1.48
Оценяване 1.51
Възнаграждения и придобивки 0.14
Employer Branding 9.31
Обучение и развитие 5.18
Мотивация 8.84
Трудови отношения 0.14
Общa темa 44.03
Натрупани точки
92
Публикации
07 февруари 2017

Хората над 50 години – (не)очакваното съкровище в резерв

Напоследък доста се говори и пише за липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда.
11 февруари 2017

За трудовата мобилност

Едно възможно решение на проблема с недостига на кадри се крие в трудовата мобилност.
27 януари 2020

За ползите от участието в сайта HRIndustry.bg

Участието в HRIndustry помага за личния брандинг, за развитието на работодателската марка на организацията и за брандинга на HR общността като цяло.