Профил

Димитър Джутев
Димитър Джутев
Текуща / последна позиция
Съдружник
Текуща / последна компания
АД Георгиева и Джутев, Съосновател на eHR.bg
Моите HR области
Подбор 7
Трудово законодателство 10.67
Трудови отношения 10.67
COVID-19 3.67
Натрупани точки
32
Публикации
25 март 2021

Определяне на длъжността и характера на работата

Преди да наеме на работа работник или служител, работодателят трябва да е определил точната длъжност и характера на работата, която ще изпълнява лицето.
01 април 2021

Длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е част от задължителните документи, съпътстващи трудовия договор.
08 април 2021

Сключване и регистриране на трудовия договор

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.