Профил

Георги Млеканов
Георги Млеканов
Текуща / последна позиция
HR Manager/ Businesses Trainer
Текуща / последна компания
Businesstraining.bg
Моите HR области
Подбор/Recruitment 3.33
Оценяване/Assessment 6.67
Обучение и развитие/Training and development 15
Мотивация/Motivation 11.67
Трудови отношения/Labor relations 3.33
Натрупани точки
40
Публикации
05 септември 2023

Защо българите са сред най-стресираните на работното място?

За да се подобри средата в една организация е необходимо да има подготвен мениджърски състав, който да умее да управлява, както процесите, така и хората. Повече в статията на Георги Млеканов.
13 септември 2023

Неконвенционален подход при набора на работна ръка

Има ли алтернатива на дигиталните инструменти при търсенето на нови служители? Колко от ЧР обществото я намира и дали изобщо я търси? Отговорите ще даде Георги Млеканов.
19 септември 2023

Кога хората стават лоши?

Какво ние като общество, трябва да направим за да започнат да се спазват законите и правилата? Разказва Георги Млеканов
20 септември 2023

Нагласите за обучение при работещите българи!

Има ли нетърпимост към организационните обучения? Кой е отговорен за процеса на развитие? По темата говори Георги Млеканов