Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор/Recruitment 6.48
Трудово законодателство/Labour legislation 1.38
Организационен дизайн/Organizational design 1.56
Оценяване/Assessment 1.47
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 0.77
Employer Branding 4.11
Обучение и развитие/Training and development 2.63
Мотивация/Motivation 5.56
Трудови отношения/Labor relations 2.69
HRIS 0.33
COVID-19 3.68
Общa темa/Other 10.34
Натрупани точки
41