Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор 6.23
Трудово законодателство 1.05
Организационен дизайн 1.56
Оценяване 0.97
Възнаграждения и придобивки 0.52
Employer Branding 3.61
Обучение и развитие 2.63
Мотивация 4.81
Трудови отношения 2.36
HRIS 0.33
COVID-19 2.84
Общa темa 7.09
Натрупани точки
34