Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор 6.48
Трудово законодателство 1.38
Организационен дизайн 1.56
Оценяване 1.47
Възнаграждения и придобивки 0.77
Employer Branding 4.11
Обучение и развитие 2.63
Мотивация 5.56
Трудови отношения 2.69
HRIS 0.33
COVID-19 3.68
Общa темa 10.34
Натрупани точки
41