Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор 3.67
Организационен дизайн 0.14
Оценяване 0.14
Възнаграждения и придобивки 0.14
Employer Branding 1.81
Обучение и развитие 1.48
Мотивация 2.14
Трудови отношения 0.14
Общa темa 2.33
Натрупани точки
12