Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор 5.89
Трудово законодателство 0.6
Организационен дизайн 0.48
Оценяване 0.77
Възнаграждения и придобивки 0.27
Employer Branding 2.24
Обучение и развитие 1.93
Мотивация 2.83
Трудови отношения 0.99
HRIS 0.13
COVID-19 0.31
Общa темa 4.56
Натрупани точки
21