Профил

Ana-Maria Angelova
Ana-Maria Angelova
Моите HR области
Подбор/Recruitment 0.25
Мотивация/Motivation 0.25
Трудови отношения/Labor relations 0.25
Общa темa/Other 0.25
Натрупани точки
1