Профил

Йоанна Ралева
Йоанна Ралева
Моите HR области
Организационен дизайн 0.14
Оценяване 0.14
Възнаграждения и придобивки 0.14
Employer Branding 0.14
Обучение и развитие 0.14
Мотивация 0.14
Трудови отношения 0.14
Натрупани точки
1