GoodWorky

GoodWorky e геймифицирана онлайн платформа за e-learning, споделяне на идеи, мнения, знание и ресурси.

GoodWorky e геймифицирана онлайн платформа за e-learning, споделяне на идеи, мнения, знание и ресурси. Тя е предназначена да се използва за вътрешнофирмена комуникация, като хората в компанията могат да я достъпват по всяко време и отвсякъде.

Облачната платформа Goodworky спомага за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на вътрешната комуникация, изграждане на хомогенна организационна култура, идентифициране и развитие на таланти в компаниите.

GoodWorky е за вас ако организацията има нужда:

• От ефективна, интерактивна, геймифицирана и модерна платформа за обучение
• Да предостави 24/7 възможност за обучение и повишаване квалификацията на хората
• Да повиши ефективността на работните процеси като подобри вътрешната комуникация
• Да даде възможност за лесна изява, даване на обратна връзка, споделяне на идеи и мнения на вашите служители
• Да повиши духа в организацията и ангажираността на хората
• Да минимизирате времето за споделяне на важна информация към правилната аудитория и да следите ангажираността
• Да превърне постигането на целите на компанията във вълнуваща съвместна мисия
• Да предоставите възможност на всеки човек да се изявява колкото, както и когато поиска

Геймификацията е един от най-модерните методи, използвани в бизнеса за повишаване на потреблението и ангажираността. Тя използва игрови техники и похвати като събиране на точки, класации, получаване на награди с цел да стимулира желано поведение в аудиторията.

Можете да изпробвате всички функционалности на GoodWorky за 14 дни напълно безплатно още днес.