Климатичната фреска

Нова за България, но проведена с над 300'000 души от 2018 г. насам в 74 страни.

Съвместна, научна и креативна 'работилница' посветена на Климата.
Стимулира колективната интелигентност и мотивацията на екипа.
Изгражда споделено разбиране и инициира съответната стратегия и планове.

Климатът и биосферата се променят значително. Последният доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени публикуван на 28 февруари показва, че половината от човешкото население е сериозно повлияна и 20 мил. човека се местят всяка година от 2008 г. насам заради климатичните промени. Важно е всички да осъзнаем, че ограничаване на промените е въпрос на оцеляване, а достигането на 1.5 градуса се очаква след 8 години.

Климатичната фреска позволява това осъзнаване и разбиране от всеки независимо от възраст, знание или образование.

Предстои ни промяна, голяма промяна. Не само на българите, но и на целия свят. Необичайно, ние сме в сравнително привилегирована позиция. Природата ни е сравнително съхранена спрямо други европейски страни. Стопанската ни история от 150 години насам направи мнозинството от хората и бизнесите ни много адаптивни и гъвкави в сравнение с други европейски страни. Имаме добър потенциал за осъзнаване и съответно адаптиране към предстоящата промяна.

Човешкото влияние върху околната среда е известно отдавна. Вредата върху хората от индустриалното замърсяването е известна от края на XVIII в., а влиянието ни върху биосферата и върху климата е формулирано като хипотеза в края на XIX в. (автор на първата книга за биосферата е украинският учен Володимир Вернадски). Научната увереност и политическите решения за намаляване ролята ни върху биосферата и климата са на повече от 60 години.


Акумулираното познание е огромно и Междуправителствения панел на ООН за климатичните промени създаден през 1988 г. и Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги на ООН създадена през 2010 г. се стремят да го систематизират и направят достъпно.

Френският еколог и предприемач Седрик Ригенбак създава през 2015 г. Климатичната фреска като обучителна "игра", която цели разпространението на знанието за Климата. Досега, над 350'000 души са преминали обучението. В България стартирахме преди три месеца и 200 човека са преминали обучението и целим 10'000 човека до края на годината.

 

Фирмите имат спешна нужда да разберат за какво става дума за да се адаптират и Климатичната фреска е най-доброто известно средство за обучение и разбиране на знанието акумулирано от Междуправителствения панел.

Климатичната фреска е подходяща не само за разбиране и осъзнаване на научното знание за климата, но и за развитие на човешкия потенциал на всяка една фирма.

"Играта" е добра възможност за развитие на колективната интелигентност, екипния дух, доверието и сътрудничеството във всяка една фирма.

За контакти:
wind-of-change.eu
hello@wind-of-change.eu

модератор, обучен от Асоциация Климатичната фреска
Мартин Заимов
martin@generatorsofia.com