EMPLOYER BRANDING STRATEGIES - специална тема в новия брой на сп. Мениджър

Заявки за участие на компании ще се набират до 11 март.

В бр.3/2022 на Мениджър специалната тема ще е EMPLOYER BRANDING STRATEGIES.

Каним ви да участвате или препоръчате участие на ваши партньори.

Някои от HR въпросите, на които ще търсим отговори са:

∙ Защо Employer Branding стратегията не е просто кампания за привличане на

служители?

∙ Как българските компании правят връзката между изграждания имидж и вътрешните

нагласи спрямо него?

∙ Кои са работодателските послания (и вътре в нея, и извън нея), които работят?

∙ Каква е разликата при поддържане на работодателски имидж при нова компания и

вече утвърдена такава?

∙ Какви са новите дигитални стратегии на българските компании към изграждането на

бранд със стойност?

∙ Кои са креативните им подходи за привличане на висококвалифицирани кадри?

 

Набираме заявки до 11 март. Срок за изработване на публикациите до 18 март.

Броят излиза от печат в края на март в тираж 12 хил. Корпоративни абонати 4,500. Дигитални абонати 1,500+. Месец по-късно ще качим публикациите в www.manager.bg + Facebook, където имаме 234 хил. приятели + LinkedIn, където имаме 35 хил. бизнес последователи.

За детайли:

Редактор на специалния проект за Employer branding Венцислав Савов, 0888225502, vsavov@manager.bg и https://www.linkedin.com/in/vsavoff/

Категории: Employer Branding