Програма за ментално здраве

Адаптирани решения за цялостно благополучие на личността

С натоварените работни графици несъмнено възниква и необходимостта от поддържането на баланс и лична ефективност.  Ако не сме придобили навици, които своевременно да неутрализират ежедневния стрес, с времето той се превръща в хроничен. В резултат, на което той се натрупва в тялото и ума ни.

Липсата на ежедневен покой е почва за развитие на едни от най-разпространените ментални разтройстрава в нашето съвремие-тревожност, паник атаки, фобии, натрапчиви мисли, депресия, хранителни разтройства, зависимости и др.

Програмата за ментално здраве е интегриран подход, базиран на лесни йога техники. Тя обединява физически движения, дихателни техники и специални техники за концентрация. Редовното изпълнения гарантира цялостно благосъстояние на тялото и ума. Психотелесните техники, които се използват притежават ефект на естествена психотерапия.

Програмата се провежда изцяло в дигитална среда, което позволява свободен достъп от различни локации.

            Варианти:

ü  Класически подход на постелка

ü  Психотелесни техники на стол

 Дългосрочни ползи от програмата:

-         Подкрепя психическата и физическата ни устойчивост, което от своя страна е фактор за повишаване на работното представяне;

-          Развива способността за баланс между работа и личен живот;

-          Стимулира естествения стремеж към здраве и благосъстояние;

-          Периодите на чести боледувания и отсъствия намаляват;

-          Ефективността на труда се покачва, фактор допринасящ за повишаване на инвестираните капитали. 

 

            Вариантите на програмата могат да се осъществяват както в корпоративен, така и в индивидуален план.