Създайте своето първо онлайн обучение

Базов курс, в който ще научите как да създадете своя печеливш онлайн курс от нула до продаващо се обучение.

За добро или лошо днешното време дава идеален шанс за хора и организации, които са експерти в дадена предметна област. Този безплатен кратък курс ще фокусира вашето внимание върху ключови въпроси при създаването на онлайн обучения, както  и ще ви даде конкретни идеи, съвети и насоки.