GritHut Team - развий уменията на служителите в твоята компания чрез agile методологията

GritHut Team е agile платформа, която помага на компаниите да управляват процесите си и развитието на служителите си чрез наръчници, профили, модул за обратна връзка и други функционалности.

Какво е GritHut Team? 

 

GritHut Team е платформа, която помага на компаниите да управляват процесите си и развитието на служителите си чрез Agile методология.  

 

Във времена на работа от дистанция процеса по включване на нови служителите в компанията става комплексен и неефективен. Талантите не разбират как могат да развиват своята кариера в рамките на компаниите. Процеса по даване на обратна връзка става все по-труден, когато трябва да се прави от дистанция, а годишните ревюта на работата показват, че не са ефективни.  

 

Според Weforum причина №1 хората да напускат работните си места през 2021 г. е разочарованието от липсата на кариерно развитие и придобиване на знания и умения от работата. 

 

GritHut Team дава възможност на компаниите да създадат нов и модерен HR процес. Бързо, лесно и ефективно да могат да управляват своите екипи.  

 

Продуктът включва следните модули:  

 

- Структура на компанията - My company 

 

- Процеси в компанията - Handbook 

 

- Профили на служителите - Profile 

 

- Отговорности и цели - Quests 

 

- Обратна връзка и похвали - Management 

 

GritHut Team дава възможност на компаниите да изградат ясна структура, екипи и роли на членовете в екипа. Чрез разработения модул Quests служителите могат да разпишат и разберат своите отговорности и цели. Така процеса по управлението и развитието им, във времена на работа от дистанция, става  далеч по-ефективен. 

 

Наръчникът е мястото, на което са разписани процесите в компанията. Чрез него служителите могат да открият повече информация за цялостния й начин на работа. Приложенията, които се използват и конкретните процеси. По този начин ясно се комуникира културата, която компанията налага.В платформата всеки член на екипа има свой собствен профил, където в основата са поставени уменията му. Тези умения се развиват чрез ресурсите, които четат, проекти, по които работят и кариерни цели, които си поставят. В отделен модул всеки служител има възможност да добави своите отговорности в екипа, целите, по които работи и OKR за постигнати резултати. 

 

GritHut Team предоставя един различен метод за даване на честа обратна връзка по ефективен и конструктивен начин. Така служителите могат да се подобряват с всяка следваща задача и да запазят мотивацията си за работа.  

 

Защо GritHut Team помага? 

 

GritHut Team насочва внимание към процесите в компанията. През 2021 г. ключово за всички компании, които искат да се развиват, е да прилагат иновативни и ефективни бизнес решения. Дистанцирането и възможността за работа от всяка точка на света създаде много възможности, но отвори и също толкова въпросителни. Точно в тази ситуация GritHut може да помогне като подобри процесите по управление и развитието на служителите в компанията. 

 

Къде да тестваш GritHut Team?

Ела на https://grithut.com/en/pages/GritHutTeam и се запиши за демо, за да разбереш бързо и лесно как GritHut Team ще помогне на твоята компания!