GritHut Hire - подобри процеса по подбор на таланти в твоята компания!

GritHut Hire e платформа, която подобрява процеса по подбор на таланти, като е ориентирана към ангажирането на кандидата и цели да увеличи интереса му към компанията, за която кандидатства.

Какво и за кого е GritHut Hire? 

GritHut Hire e платформа, която е ориентирана към ангажирането на кандидата и цели да увеличи интереса му към компанията, за която кандидатства.  

Платформата е създадена с идеята да бъде използвана след първото интервю, когато HR-ът може да даде ограничен достъп на таланта до материали и документи на компанията, като: 

     - Наръчник, където са разписани основните процеси на работа в компанията. 

     - Менторите, които ще напътстват новия служител и ще му помогнат да се установи и развива в компанията.  

    - Проектите, по които се работи в момента в компанията. 

    - Екипите в компанията и бъдещите му колеги. 

    - Уменията, които се изискват за дадената позиция и ролите в екипа. 

    - Ценностите на компанията и SCORM съдържание, разказващо културата й. 

Така GritHut Hire е полезна както за кандидата, защото му разкрива важна информация за организацията, така и за самата компания, защото го ангажира от самото начало. По този начин й помага да изпъкне сред останалите компании, за които той кандидатства. 

Как GritHut Hire помага? 

Често се случва след първото интервю да изникнат още важни въпроси от страна на таланта. С шестте основни модула GritHut Hire спестява време и ресурси на интервюиращия в този процес, като му помага да оптимизира работата си и да насочи вниманието си към останалите интервюта.  

От друга страна, тя позволява на кандидата да научи много повече неща, които не би могъл да научи на интервюто, поради ограниченото време, и да придобие по-ясна представа за същността на компанията.  

По този начин се засилва интересът му към организацията и шансовете да избере да бъде част от нея значително се увеличават. В същото време HR-ът има възможността да се съсредоточи върху избирането на най-подходящия кандидат, както и да покаже с какво компанията се отличава от останалите.  

Къде да тествам GritHut Hire? 

Отиди на страницата на GritHut Hire - https://grithut.com/en/pages/GritHutHire и заяви своето демо от там, а нашият екип ще ти покаже как GritHut ще подобри процесa на подбор на таланти в твоята компания!  

Категории: Подбор/Recruitment