Employer Branding от JobTiger - каналът за комуникация на работодателската марка

Employer Branding профилът е активен за 1 календарна година и включва публикуване на неограничен брой брандирани обяви за работа в JobTiger.bg за целия период.​

 

EMPLOYER BRANDING e процесът, който промотира компанията и тези нейни характеристики/ силни страни, на база на които потенциални служители я избират за свой работодател.

Услугата JobTiger следва световните тенденции за развитие на работодателската марка и допълва цялостната стратегия на една компания. JobTiger може да разкаже това, което правите като работодател, да ви представи пълноценно и да скъси дистанцията между вас и кандидата.

Защо Employer branding канал за комуникация:

• Спестено време

• Устойчиво развитие и ангажираност

• Човешко лице на компанията

• Задържане на служители

• Подбор на кадри

• Имидж

 

Employer Branding профилът съчетава маркетингови и HR ползи:

• Независим и авторитетен канал за комуникация;

• Структурирано, модерно, подредено и интерактивно съдържание;

• Динамично управление на информацията;

• Позициониране в портала за работа - пространство за представяне на отличаващи се работодатели;

• Цялата информация на едно място – всичко, което интересува кандидата на всеки етап от процеса по подбор;

• По-добро индексиране от търсещите машини;

• Пряк ефект върху подбора – обявите на фирми с Employer Branding профил имат 10 до 12 пъти повече посещения;

• Допълнителна разгласа в нашите канали (Facebook и LinkedIn);

• Утвърден канал, надежден партньор на работодатели и кандидати в последните 20 години;

• Активен за цяла календарна година и включва неограничен брой брандирани обяви за периода.

 

Защо този канал за комуникация е за Вас?

• Представяте се като отговорен и добър работодател.

• Вашето виртуално портфолио ще работи като независима референция за Вас.

• Всичко което интересува кандидата на всеки етап от процеса на подбор.

• Скъсява дистанцията между Вашата компания и бъдещите Ви служители.

  

Виж работодателите: http://jobtiger.bg/employer-branding/?ln=2

За заявки и въпросиoffice@jobtiger.bg и +359 88 408 6003

 

 

Категории: Employer Branding